21. i 22. 02. 2017. Seminar o ruralnom turizmu: “Obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarstvima i ruralni turizam”

Dvodnevni seminar o ruralnom turizmu u Međimurskoj županiji. Domaćini su Turistička zajednica Međimurske županije i Vinska kuća Tomšić.

Sudjelovanje na ovim seminarima pomaže u organizaciji povezivanja svih sudionika koji su dio proizvodno-potrošačkog lanca.

Kroz ruralni turizam naglasak se stavlja na rad na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, proizvodnja i prerada hrane, te plasman vlastite hrane u sklopu imanja i promoviranje individualnog pristupa u komunikaciji proizvođač-potrošač.

Autor fotografija: D. Katica