Na agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održano je u suradnji s Hrvatskom poljoprivrednom komorom, predstavljanje hrvatskih trendova u poljoprivredi mladim poljoprivrednicima iz Republike Tatarstan. Skup je pozdravio dekan Agronomskog fakulteta prf. dr. Ivica Kisić, dok je komoru predstavila dr.sc. Tajana Radić. Uz sve prisutne predstavnike sektora interesantno predavanje o preciznoj poljoprivredi održala je firma Agrivi. Ekološku i biodinamičku poljoprivredu predstavljala je Amalka Vukelić. Izuzetan interes pobuđen je među mladim proizvođačima koji su prepoznali smjer ekološke poljoprivrede odnosno njenih nad standarda, kao potencijalnu proizvodnu i razvojnu nišu u kojoj se i oni mogu pronaći.