U sklopu dvodnevnog posjeta Međimurskoj županiji, delegacija Republike Albanije u utorak, 21. lipnja 2022. godine, posjetila je Centar dr. Rudolfa Steinera u Donjem Kraljevcu. Delegaciju je predvodio župan regije Vlora, Flamur Mamaj sa suradnicima u pratnji zamjenika župana Međimurske županije Grivec Josipa.
Goste su u Centru dr. Rudolfa Steinera dočekali načelnik Općine Donji Kraljevec, Miljenko Horvat i ravnateljica Centra, Dijana Posavec. Tom su prilikom pokrenute zajedničke ideje i inicijative o mogućoj suradnji iz područja rada i aktivnosti ustanove Centra dr. Rudolfa Steinera.