VODSTVO

UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik:
Bojan Šarkan, prof. dr. sc.

Članovi:
mr. sc. Branimir Blajić,

Mladen Čonka

Domagoj Štefan, dipl. iur.

Dražen Žvorc, bacc. oec.

Ravnateljica
mr. sc. Dijana Posavec, dipl. ing.

mr. sc. Dijana Posavec - ravnateljica

Amalka Vukelić, dipl.ing.agr. - stručna suradnica