U subotu 27.02. u Centru dr. Rudolfa Steinera obilježena je 155. obljetnica rođenja ovog iznimnog velikana poznatog diljem svjeta.

Am Samstag den 27.02. wurde im Centar dr. Rudolfa Steinera der 155. Gedenktag der Geburt dieser außergewöhnlichen und weltbekannten Persönlichkeit gefeiert.

Centar je u suradnji s Hrvatskim antropozofskim društvom „Marija Sofija“ , KUD-om Općine Donji Kraljevec i akademskim kiparom Mihaelom Štebihom održao cijelo dnevno druženje uz zanimljiva predavanja.

Das Zentrum hat in Zusammenarbeit mit der Kroatischen Anthroposophischen Gesellschaft „Marija Sofija“, der Kultur- und Kunstgesellschaft der Gemeinde Donji Kraljevec und dem akademischen Bildhauer Mihael Štebih ein ganztägiges Zusammensein mit vielen interessanten Vorlesungen organisiert.

Program je započeo ispred rodne kuće dr. Steinera pozdravom ravnateljice mr.sc. Dijane Posavec i načelnika Općine Miljenka Horvata. Djeca iz glazbene škole Donji Kraljevec odsvirala su „Odu radosti“ na tri trube u izvedbi Dominika Roba, Marte Bašanec i Nine Kedemenc, domaću pjesmu „Vehni vehni fiolica“ na klarinetu je izveo Nino Košak i autorsku recitaciju odrecitirala je Lara Jakšić.

Das Programm begann vor dem Geburtshaus Dr. Rudolf Steiners mit der Begrüßung durch die Leiterin M.Sc Dijana Posavec und dem Bürgermeister der Gemeinde Miljenko Horvat. Die Kinder der Musikschule Donji Kraljevec spielten auf drei Trompeten ,,Ode an die Freude” , gespielt wurde dieses Stück von Dominik Rob, Marta Bašanec i Nina Kedemenc. Das tradicionelle Lied ,,Vehni vehni fiolica” spielte Nino Košak auf der Klarinette und Lara Jakšić trug die Rezitation des Autors vor

Program u Centru započeo je konferencijom za medije povodom najave osnivanja sekcije za biološko dinamičku poljoprivredu u sklopu Centra na kojoj su govorili: mr. sc. Dijana Posavec ravnateljica Centra, dr. sc. Darko Znaor, predsjednik antropozofskog društva „Marija Sofija“ i zagovornik ekološke poljoprivrede, poglavito biološko dinamičkog načina gospodarenja, Drago Purgaj, dipl.ing.agr. agronom/voćar i Demeter certificirani suradnik Centra iz Slovenje, Sandra Herman, zamjenica župana Međimurske županije, Miljenko Horvat, načelnik Općine Donji Kraljevec.

Das Programm im Zentrum begann mit einer Medienkonferenz anlässlich der Ankündigung einer Sektion für Biodynamische Landwirtschaft innerhalb des Zentrums, bei welcher folgende Personen sprachen: M.Sc Dijana Posavec, die Leiterin des Zentrums, Dr. Znaor, der Präsident der anthroposophischen Gesellschaft ,,Marija Sofija” und Förderer der ökologischen Landwirtschaft (hauptsächlich der Biodynamischen Methode), Dipl.- Ing.agr. Drago Purgaj, Landwirt/Obstbauer und Demeter zertifizierter Mitarbeiter des Zentrums in Slowenien, Sandra Herman, Vertreterin des Leiters der Gespannschaft Medimurska zupanija, Miljenko Horvat, der Bürgermeister der Gemeinde Donji Kraljevec.

Predavanje „Životni put dr. Rudolfa Steinera“ održao je Mario Čuletić član Hrvatskog antropozofskog društva „Marija Sofija“. Sat i pol nije bilo dovoljno da se ispriča cijela životna priča i nastojanja ovog velikana.

Die Vorlesung ,,Der Lebensgang Dr. Rudolf Steiners” wurde von Mario Čuletić, einem Mitglied der Kroatischen Anthroposophischen Gesellschaft ,,Marija Sofija”, gehalten. Eineinhalb Stunden reichten nicht aus um die vollständige Lebensgeschichte dieser Persönlichkeit zu erzählen.

Predavanjem „Što je antropozofija, a što nije?“ dr. Darko Znaor, pojasnio je utjecaj antropozofije na društvo te pokušao objasniti učenja antropozofa i njihov pogled na svijet.

Mit der Vorlesung ,,Was ist Anthroposophie und was nicht?” hat Dr. Darko Znaor den Einfluss der Anthroposophie auf die Gesellschaft verdeutlicht und versucht die Lehren der Anthroposophen und ihre Weltanschauungen zu erläutern.

Ručak je organiziran u hotelu „Kralj“ u Donjem Kraljevcu, nakon čega Mario Čuletić izvodi nekolicinu euritmijskih vježbi.

Das Mittagessen war im Hotel ,,Kralj” in Donji Kraljevec organisiert, danach führte Mario Čuletić einige Eurythmie-Übungen an.

Kroz predavanje Tanje Franjević Petrović pod nazivom „Duhovna znanost o prehrani“ članice Hrvatskog antropozofskog društva „Marija Sofija“ saznali smo kakav je utjecaj hrane i prehrane na duhovno stanje tijela i svijesti čovjeka.

Dank der Volesung ,,Geisteswissenschaft über Nahrungsmittel” von Tanja Franjević Petrović, Mitglied der Kroatischen Anthroposophischen Gesellschaft ,,Marija Sofija”, konnten wir den Einfluss von Ernährung und Lebensmitteln auf den geistigen Zustand des menschlichen Körpers und Bewusstseins erkennen.

Prigodni igrokaz KUD-a Općine Donji Kraljevec pod nazivom „Svadba“ izveden je u velikoj dvorani Centra pred mnogobrojnom publikom uz mnogo smijeha.

Das traditionelle Theaterspiel der Kultur- und Kunstgesellschaft aus Donji Kraljevec mit dem Titel ,,Die Hochzeit” wurde im großen Saal des Zentrums vor einem großen Publikum und viel Lachen aufgeführt.

Proslava obilježavanja rođenja završila je otvorenjem izložbe akademskog kipara Mihaela Štebiha pod nazivom „Čudo od stakla“.

U potkrovlju Centra započeli smo višemjesečni projekt pod nazivom „S umjetnošću u vječnost“ slikajući obojenim pijeskom geometrijske uzorke preuzete iz prirode. Krug sa središtem kao početkom kreacije i stvaranja oko kojeg se šire koncentrični kvadrati, igra geometrijske apstrakcije kao osnove svih sakralnih objekata. U ovom projektu mogu sudjelovati svi koji žele osjetiti igru u pijesku.

Die Gedenkfeier anlässlich Dr. Steiners Geburtstag fand ihr Ende in der Eröffnung der Ausstellung des akademischen Bildhauers Mihael Štebih mit dem Titel ,,Wunder aus Glas”. Im Dachgeschoss des Zentrums wurde das mehrmonatige Projekt ,,Mit Kunst in die Ewigkeit” eröffnet, bei welchem mit buntem Sand geometrische Formen, die aus der Natur entstammen, gemalt werden. Der Kreis hat in der Mitte den Ursprung seiner Kreation und Schöpfung und entwickelt sich weiter in konzentrischen Quadraten. Das Spiel mit geometrischen Abstraktionen hat als Grund alle sakrale Objekte. An diesem Projekt können alle Teilhaben, die das Spiel mit Sand erleben möchten.