17. svibnja 2016.

U Centru dr. Rudolfa Steinera održan je prvi inicijalni sastanak sa partnerima na projektu Interreg Hu-Hr. Kao vodeći partner Centar dr. Rudolfa Steinera sa partnerima na projektu Lovačkim savezom Međimurske županije i Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás izradili su projekt pod nazivom WILDLIFE BD-NET kao mrežu zajedničkog praćenja i izvještavanja o kretanju krupne divljači, te obnovi biološke raznolikosti u pograničnom području kroz genetsko osvježenje fundamentalnog jata sitne divljači na području Županije Zala (HU) i Međimurske županije (CRO).