U susretu sa direktoricom Turističke zajednice Grada Krka gđo. Natašom Jurina
dogovorena je suradnju sa TZ grada Krka i Centrom dr. Rudolfa Steinera. TZ Grada Krka podržava djelovanje Centra te njegovu promociju biodinamičke proizvodnje kao dio ekološke i samoodržive poljoprivredne proizvodnje koja bi zasigurno pronašla svoje mjesto i u sklopu orginalne i atraktivne gastronomske ponude samog otoka Krka.

Na poziv Udruge Termen, Udruge Drobnica i TZO Malinska – Dubašnica sudjelovali smo na Danima Termena u Malinskoj na otoku Krku, gdje smo promovirali rad i djelovanje Centra, te upoznali prisutne sa edukacijama, stručnim predavanjima i tečajevima koje organizira Centar u suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede.

Prilikom posjeta osnovnoj Waldorfskoj školi i dječjem vrtiću u Rijeci dogovorena je suradnja u organizaciji povodom obilježavanja Dana dr. Rudolfa Steinera u lipnju u Centru u Donjem Kraljevcu. Tom prilikom organiziran je i susret sa predstavnicima udruge Zona 00 koja se bavi promicanjanjem urbane agrikulture i održivog razvoja, te zainteresiranim poljoprivrednim proizvođačima iz Rijeke koji su iskazali interes za suradnjom sa Centrom na području biodinamičke poljoprivredne proizvodnje.