Centar dr. Rudolfa Steinera uz potporu Savjetodavne službe, organizira radionicu izrade biodinamičkog pripravka 500, te pokaznu izradu svih ostalih pripravaka.


Pozivamo Vas na obiteljsko biodinamičko gospodarstvo Dragutina Senčara od 20. do 22. rujna 2016. godine gdje će se održati radionica.

Radi ograničenog broja sudionika molimo prethodnu najavu sudjelovanja na mail: [email protected] ili na broj tel.: 040 655 612.
Cijena cjelodnevne radionice iznosi 120 kn u što je uključen i vegetarijanski obrok, a svim sudionicima radionice po iskapanju ovog pripravka u proljeće 2017. pokloniti će se 120 gr. pripravka 500.


O PRIPRAVKU 500

Temeljni pripravak koji snažno strukturira tlo – potiče rast korijenja i mikrobiološku aktivnost, što pozitivno utječe na stvaranje humusa u tlu. Snaga ovog pripravka ne može biti potpuno shvaćena kroz biološka i kemijska testiranja. Ovo nije gnojivo. To je dinamički aktivator. Koristi se samo 88 grama na jedan ha. To je dovoljno jednom do dva puta godišnje, gdje uz zelenu gnojidbu i duboko prorahljivanje tla, transformiramo tlo iz zbijenog i mrtvog u dobro strukturirano, humusom obogaćeno i biodinamički aktivno tlo.
Upotreba: Upotrebljava se na proljeće, 4. – 5. mjesec i u jesen, 9. – 10. mjesec, kada padne dosta kiše i tlo je vlažno, a zrak topao. Koristi se poslije podne iza 17 sati.

Priprema: Prema temeljnim principa biodinamike pripravak 500 ukopa se u vrijeme oko Miholja – 29. rujna. Lijepo oblikovani, neoštećeni kravlji rogovi pune se dobro prerađenim gnojem krave. Rogovi se ispune tako da nema praznog prostora. Napunjeni rogovi ukopaju se u za to pripremljeno mjesto na humusnoj oranici ili livadi na otprilike 30 do 50 cm dubine. Rogovi ostaju u zemlji preko zime sve dok ne sazriju za upotrebu sredinom proljeća, otprilike oko Uskrsa.


Dr. Rudolf Steiner 1924. godine u Koberwitzu održao je višednevna predavanja pod nazivom „Poljoprivredni tečaj“ unnamed1na kojima je predstavljen koncept održivog gospodarenja koje prati prirodne ritmove pod nazivom biodinamička poljoprivreda. Ovakav vid poljoprivrede je samoodrživ – sve što je jednom gospodarstvu potrebno ono samo proizvodi. Ovaj način gospodarenja potiče „životne snage“ u poljoprivrednim kulturama i tlu, kao i u mineralima i kemijskim elementima, koji utječu na živa bića. Čovjek putem ovako uzgojene hrane u organizam unosi „kozmičke sile“ koje imaju svoje djelovanje na biljke i životinje.