15. 03.2017. – sudjelovali smo na seminaru pod nazivom “Za razvoj ruralnih krajeva” koji se održao u Općini Vidovec u Varaždinskoj županiji. Seminar je namijenjen turističkim seljačkim gospodarstvima i poduzetnicima u ruralnim područjima i ruralnom turizmu te svima onima koji rade na području ruralnog turizma. Organizatori seminara bili su Ministarstvo turizma RH, Varaždinska županija, HF eko-etno grupa, Klub članova Selo.

share