U sklopu projekta „Održivi razvoj ekološkog turizma u Koprivničko-križevačkoj, Međimurskoj županiji i županiji Zala“, akronima „CultuREvive Tour“, u sklopu Interreg V-A programa za prekograničnu suradnju Mađarska-Hrvatska 2014-2020, organizirano je studijsko putovanje u kojem su se razgledavale turističke rute županije Zala u Mađarskoj.

Na putu za Lenti krenulo se automobilima iz Čakovca u 8:00 sati. U 9:00 sati ispred Ureda „Turinform“ grada Lentija, odnosno njihove infotočke, dočekao nas je zajednički autobus, kojim smo sa projektnim partnerima nakon upoznavanja infotočke krenuli u razgledavanje Zala županije.

Prvo stajalište bilo je u Lentiju, pa smo tako u radionici tkalje gđe. HácskóImréné imali priliku vidjeti tradicionalni način izrade tkanog platna, na tkalačkom stanu starijem od 140 godina. Slijedeća točka također je bila u Lentiju, u radioni gđe. Margite Dulič, gdje smo se upoznali sa nekadašnjim načinom izrade košara i ostalih proizvoda od vrbe. Nakon kratkog domjenka smo nastavili putovanje, te krenuli u obilazak preostalih turističkih ruta.

Stali smo u Zalabakšu, gdje smo razgledavali galeriju zanatske kuće gdina i gđe. Horvath, u kojoj se nalaze ručno izrađeni proizvodi od drva, rogova i ispuhanih jaja. Zatim smo nastavili put prema Zalaegerszegu, gdje se ujedno nalazi i infotočka projekta. Tamo smo nakon ručka krenuli u razgledavanje lončarske radionice gdina. Tibora Čutija, koji nam je detaljno ispričao i objasnio proces izrade lončarskih proizvoda.

Posljednja stanica bila nam je u Alšopahoku, u lončarskoj radionici gdina. ImrejaCzibora. Tamo smo vidjeli prilično velik i širok asortiman lončarskih proizvoda, počevši od tanjura zdjela, vrčeva, te ostalih ukrasnih i dekorativnih proizvoda. Nakon užine krenuli smo prema početnoj stanici, uredu Turinform“ grada Lentija, čime je ujedno i završeno studijsko putovanje.

Sudionici: Dijana Posavec, Amalka Vukelić, Dario Blagus, Marija Novak Mesarić, Miran Vidović, Marija Barulek, Dušanka Medved, Mirjana Kelnarić, Mirjana Biber Hren i Tatjana Martinjaš.