Na međunarodnom projektu Centar dr. Rudolfa Steinera navodi pet info točaka. Svaka od info točaka ima svoj stari zanat ili radionicu.

Info točka 1):

Općina Sveti Martin na Muri, Toplice Sveti Martin „LIFE CLASS-spa i sport resort Sv. Martin“

Filozofija i vizija Life Class Termi Sveti Martin je „Svijet zdravih užitaka“, koji se odnosi na iscjeliteljsku termalnu vodu, kao nalazište iz dva bunara i kombinacija zdravlja i užitka. Ova dva koncepta u kombinaciji s lokalnim vrijednostima destinacije i arhitektonskim dizajnom bazena stvorena su  na temelju elemenata filozofije dr. Rudolfa Steina, ono što čini tijelo, um i duh jedno.

Osim The Temple of Life Poll Complex, Terme Sveti  Martin bogate su i drugim wellness sadržajima koji se mogu doživljeti u Sveti Martin Wellness centru. Licencirana destinacija kao odredište za bicikliste, vodi računa o standardu i kvaliteti biciklističkih usluga na zavidnoj razini, što znači da je potrebno zadovoljiti zahtjevnu infrastrukturu za bicikliste. Zdrav život ovisi o osnovnoj djelatnosti tvrtke, a zbog toga Terme Sveti Martin koriste domaću hranu dobivenu od lokalnih proizvođača. Osim toga, gastronomski dio ponude obogaćen je tradicionalnim “međimurskim večerima” u petak, gdje su prisutni brojni interimuri starog, tradicionalnog zanatstva. Kroz svoje izložbe i demonstracije, posjetitelji saznaju više o Međimurskoj baštini, a za dobru atmosferu uvijek uživaju uz živu glazbu te dobru kapljicu domaćih vina.


 

 

 

Udruga Međimurske roke – radionica: keramika, tkanje na tkalačkom stanu, vezenje, pletenje, kukičanje, tradicionalno pjevanje i plesanje, izrada tradicionalnih ruža, papuča i torbi od kukuruza, radionica u LifeClass Termama Sveti Martin , gdje su svi proizvodi dostupni za posjetitelje i turiste.

Udruga Međimurske roke je udruga Međimurja koja nastavlja stvarati kajkavsku tradiciju – tradicionalne proizvode poput vunene odjeće, proizvoda od kukuruzne komušine.  „Cesta tradicije“ predstavlja zainteresiranim posjetiteljima tradicionalni međimurski zanat i Međimurje. Osim radionice u Termama Sveti Martina udruga sudjeluje i  na tradicionalnim sajmovima.

 

 

 

 

 

Info točka 2):

Općina Sveti Juraj na Bregu, OPG Hren Okrugli vrh – slamnati krov, izrada košara od vrbe i kukuruzne komušine, tkanje na tkalačkom stanu, pletenje, kukičanje. Eko certificirani vrt, vinograd i autohtoni voćnjak.

Na gospodarstvu Hren nalazi se nekoliko bitnih točaka tradicijskih zanata. Od „Pozojevog vrčaka“, „Pozojove hiže“ i tradicijsko rukotvorstvo međimurskog kraja „Pozojove roke“. Originalno ime međimurskog kraja je „Pozoj“ što znači zmaj. Zašto zmaj? Iz legende, poznata u općini Sveti Juraj na Bregu, Sveti Juraj ubija zmaja na svojem bijelom konju.

Gospodarstvo Hren izletište je sa obnovljenim starim štagljem i vrtom sa domaćim vrstam cvijeća, grmlja, voća i povrća. Osim navedenog obitelj Hren bavi se i izradom tradicjskih igračaka, predmeta iz kukuruzne komušine, slame, šibe, krep-papira te pletenih i vezenih predmeta.

 

 

 

 

 

Info točka 3):

Općina Sveti Juraj na Bregu, Lopatinec, Destination Managment Company ( DMC) Malo selo d.o.o.- putna agencija, tradicionalne gastronomske radionice, restoran

Malo Selo d.o.o. daje turističke catering usluga i osnovana je 2004. godine. Tvrtka trenutno upravlja restoranom “Međimurski dvori” i turističkom agencijom “Etno ArtTravel”. Putnička agencija specijalizirana je za upravljanje destinacijom i odabrana je kao službena tvrtka za upravljanje destinacijom (DMC) Međimurske županije na javnom natječaju za Turističku zajednicu Međimurske županije.

Etno Art Travel je specijalizirani i službeno licencirani Destination Management Company za Međimursku županiju, ovlaštena i specijalizirana DMC agencija za središnju Hrvatsku, specijaliziran i certificiran za enogastronomski i botanički turizam.

Jedinstveni način za upoznavanje kulinarstva određene zemlje, njezinih regija, kao i upoznavanje njenih ljudi, kulture i tradicije, je kroz učenje o hrani. U svojim tradicionalnim gastronomskim radionicama ljudi mogu naučiti specifične značajke o Međimurju.

 

 

 

 

 

Info točka 4):

Općina Nedelišće, Turistička zajednica Općine Nedelišće – Izrada cekera, tiskarski strojevi iz 16. stoljeća, zbirka ptica “Lesinger” – jedinstvena u Europi, kovačnica

Ceker je tradicionalni međimurski suvenir koji se koristio kao univerzalna torba za svakodnevne potrebe. Porastom upotrebe korištenja plastične vrećice, pojavila se i svijest o nanesenoj šteti te je unazad nekoliko godina ponovno povećana potražnja upravo za cekerom.

Izrada cekera stoljetna je tradicija posebice na našim prostorima uz Dravu. Cekeri se izvorno izrađuju od kukuruzne komušine (međimurski lušćinja), a može se upotrijebiti i neki drugi prirodni materijal.Kod nas u Međimurju ipak najzastupljenija je izrada od lušćinja – suhe opne klipa kukuruza. Proces izrade cekera bazira se na tome da se ljuske komušine namotaju u dužinu i zatim ih se isprepliće o drveni kalup i pletenjem postupno oblikuje u izuzetno vrijednu rukotvorinu. Nekad je ova rasprostranjena djelatnost imala mnogo veći utjecaj i nije bilo kuće u kojoj se nije plelo. Danas postoji nekoliko udruga koje brinu o tome da cekeri i dalje žive, a vještina izrade na mlađe naraštaje prenosi se brojnim organiziranim radionicama i edukacijama.

 

 

 

 

 

 

Info točka 5):

Općina Donji Kraljevec, Donji Kraljevec Centar dr. Rudolfa Steinera – javna ustanova za biodinamičku poljoprivredu, osnovana 2007. godine od strane Općine Donji Kraljevec i Međimurske županije. Centar dr. Rudolfa Steinera je središnja institucija u Hrvatskoj za razvoj, obrazovanje i provedbu biodinamičke poljoprivrede. Budući da je takva vrsta proizvodnje prirodna, sve što se koristi u biodinamičkoj proizvodnji mora biti izrađeno od prirodnih materijala, ručno izrađenih, osobito biodinamičkih pripravaka koji se moraju skladištiti na određeni način, što znači samo prirodne materijale i spremanje u ručno izrađenje posude.

Kulturno nasljeđe i rukotvorine vrlo su važni za rad u Centru dr. Rudolfa Steinera. Prvo je značajna karakteristika i znanje koje prolazi iz jedne generacije u drugu, a druga je umjetnost rukotvorstva koja se koristi u radu (osobito važna za pohranu biodinamičkih pripravaka koji se čuvaju u ručno izrađenim keramičkim posudama s poklopcima, ručno izrađenim drvenim kutijama koji su izrađeni od našeg lokalnog drvorezbara gospodina Kranjčeca).

Radionica: rezbarenje drveta gospodina Miljenka Kranjčeca, poznati drvorezbar u Međimurju, jedan od najboljih drvenih rezbara poznat po izradi oltara za crkve, izrada jedinstvenog namještaja i kao restorator umjetničkih djela.