Centar dr. Rudolfa Steinera kroz svoje djelovanje bavi se prvenstveno širenjem znanja i praksi vezanih na biodinamičku proizvodnju. Organizacijom stručnih predavanja, seminara i sudjelovanjem na sajmovima biodinamičke i ekološke poljoprivredne proizvodnje, Centar široj populaciji prenosi znanje o biodinamičkom uzgoju i njegovim blagodatima.

Koncept predavanja o osnovnim postulatima biodinamike i održivosti sustava gospodarenja sadrži slijedeće cjeline:

  • Uvod,
  • Osnove biodinamičkog poljoprivrednog uzgoja,
  • Procese u biodinamici,
  • Izrada komposta,
  • Primjena u praksi,
  • Održivost biodinamičkog gospodarenja.

Dodatna predavanja:

  • Viša dodana vrijednost biodinamičkih proizvoda.

 „Zagrebački biodinamički vrtovi“ – tečaj o biodinamičkom načinu uzgoja hrane

Biodinamički poljoprivredni tečaj je niz predavanja u trajanju od 4 dana na kojima se prenose znanja i vještine, predstavljene na prvom biodinamičkom tečaju kojeg je održao dr. Rudolf Steiner u Koberwitzu 1924. godine.

Predavanja za polaznike projekta „Zagrebački biodinamički vrtovi“ u Zagrebu držat će agronom i certificirani Demeter edukator. U sklopu predavanja uz teorijski dio, rade se i edukativne radionice na kojima se u praksi prezentira teorija iznesena ranije.

Nakon navedenog ciklusa predavanja o biodinamičkoj poljoprivrednoj proizvodnji, slijedi nekoliko dodatnih predavanja o procesu prerade, plasmana i stvaranja više dodane vrijednosti biodinamičkih proizvoda.

Osim prijenosa znanja i prakse, te povezivanja biodinamičkih proizvođača, svrha ovih predavanja je i informiranje potrošača, odnosno krajnjih korisnika biodinamičkih proizvoda i prerađevina, kao i ukazivanje na dobrobiti koje donosi konzumacija biodinamički proizvedenih namirnica kako po ljudsko zdravlje, tako i na tlo i poljoprivredne površine, odnosno prirodne zajednice u kojima se takva hrana uzgaja.

Kroz projekt „Zagrebački biodinamički vrtovi“ nizom predavanja, prezentacija i edukacija želimo u što je moguće kraćem roku uključiti što više građana i proizvođača u biodinamičku poljoprivrednu proizvodnju, kao i podići svijest ljudi o nužnosti zaštite prirode i očuvanju biološke raznolikosti.