Petak, 23. 02. 2018. na Međimurskoj večeri Miljenko Kranjčec predstavio je svoj stari zanat drvorezbarenje.

Kulturno nasljeđe i rukotvorine vrlo su važni za rad u Centru dr. Rudolfa Steinera. Prvo je značajna karakteristika i znanje koje prolazi iz jedne generacije u drugu, a druga je umjetnost rukotvorstva koja se koristi u radu.

Miljenko Kranjčec poznati je drvorezbar u Međimurju, jedan je od najboljih rezbara poznat po izradi drvenih oltara za crkvu. Osim oltara izrađuje i razne drvene predmete, namještaj te restaurira umjetnička djela.