Petak, 30.03. na Međimurskoj večeri u Toplicama Sveti Martin gostovala je Marijana Abram iz Koprivnice. Gospođa Marijana izrađuje tj. plete logožare.

Pletenje logožara iliti cekera, razlikuje se od pletenja cekera na Međimurskim krajevima. Sam logožar izrađuje se od prirodnog materijala koji dolazi od biljke rogoz, koji raste u močvarnim područjima. Bitni elementi u procesu proizvodnje su: vrijeme žetve rogoza, sušenje, pletenje, tkanje i popletanje.

Logožari se pletu na posebnoj spravi koja se naziva „prema“ te se sam logožar plete oko 7 sati, ovisi o veličini samog logožara. Kao što gospođa Marijana kaže, logožar može trajati i do 15 godina uz svakodnevnu upotrebu.

Osim logožara gospođa Marijana izrađuje i nakit od zrnja i sjemenja.  Nakit se danas izrađuje od različitih materijala, a Marijana Abram pravi ga od raznobojnog kukuruza, graha, žitarica i drugih stvari koje nalazi u prirodi. Riječi je o potpuno ekološkom nakitu od zrnja.