Ravnateljica Centra mr. sc. Dijana Posavec susrela se sa europlarlamentarcem Ivanom Jakovčićem, te ga upoznala sa radom i misijom Centra dr. Rudolfa Steinera.
Tom prilikom posebno je naglasila važnost biodinamike kao jedini vid poljoprivredne proizvodnje koji ozdravljuje tlo i povećava postotak humusa u tlu. Sve češće u medijima se pojavljuju porazne analiza kvalitete tla, koje je jalovo i kiselo, te s nedostatnim udjelom humusa u strukturi tla, praktički uništeno konvencionalnom poljoprivrednom proizvodnjom.
U sustavno rješavanje tog problema uključio se i Centar dr. Rudolfa Steinera koji predlaže suradnju koja se može odvijati kroz koncept predavanja o osnovnim postulatima biodinamike i održivosti sustava gospodarenja.
G. Jakovčić podržao je rad Centra, te dao podršku kroz suradnju na projektima na području Istre. Pozvao je predstavnike Centra i one koji podržavaju ovakav vid proizvodnje da im bude domaćin tokom ove godine na predstavljaju lika i djela dr. Rudolfa Steinera u Europskom parlamentu u Bruxellesu.
10. svibnja Centar će predstaviti svoj rad širem krugu uzvanika i sudionika iz Hrvatske i EU parlamenta na skupu o Bio poljoprivredi u Poreču.