Petak, 20. 04. 2018. na Međimurskoj večeri u Toplicama Sveti Martin gostovao je Ivan Andrašić.  Ivan Andrašić poznati je slikar podravske naive te predstavlja jednu od ključnih pojava kulturnog i javnog života Podravina posljednjih godina. Od mladenačkih dana posvećen je slikarstvu, prešavši dug i temeljit razvojni put od naivističkih prizora podravskog krajolika, običajnih i rustikalnih uprizorenja, do istančane varijante impresionističkih slika na staklu i posebice u akvarelu. Ističe profinjenu tonsku skalu, te neponovljiva atmosfera kretanja i promjene, kao i odmak od naglašene rustikalnosti u korist liričnosti. Umjetnički atelijer u Koprivnici dijeli sa svojom suprugom, stvarajući svaki u svom stilu, no prožeti zajedničkom pripadnošću zavičaja te njegovoj tradicij i i kulturi.