Centar dr. Rudolfa Steinera sudjelovat će 20. i 21. svibnja na festivalu mađarskih i hrvatskih obitelji u sklopu projekta CultuREvive Tour. Festival se održava u Zalaegerszegu kod jezera Gébárt.  Na festivalu će se prezentirati eko-kulturni workshop. Festival je izvrsna prilika za razmjenu mađarskih i hrvatskih znanja i  iskustava o tradicionalnim zanatima.
Centar dr. Rudolfa Steinera partner je u projektu „Održivi razvoj ekološkog turizma u Koprivničko-križevačkoj, Međimurskoj županiji i županiji Zala“, akronima „CultuREvive Tour“, u sklopu Interreg V-A programa za prekograničnu suradnju Mađarska-Hrvatska 2014-2020.Stoga ćemo u sklopu provedbe projekta narednih nekoliko mjeseci sudjelovati na raznim festivalima kao što su Festival lončarstva i keramike u Zalaegersegu, Podravski motivi u Koprivnici te Kamp mladih u Zalaegerszegu. Kako se za čuvanje biodinamičkih pripravaka koriste upravo glinene posude i drvene kutije važno nam je i stog aspekta podržati održivost i prijenos znanja o tradicionalnim zanatima.