entar dr. Rudolfa Steinera u suradnji sa Gradom Zagrebom provodi projekt pod nazivom: Biodinamički vrtovi Grada Zagreba. 
Upravo to je bio razlog službene posjete predstavnica Grada Zagreba i Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo. Uz podršku gradonačelnika Zagreba Milana Bandića potpisan je Ugovor o nastavku suradnje i za 2018. godinu.