Predstavnici Centra dr. Rudolfa Steinera u sklopu projekta »ECooL-Tour« kojeg provodi LAG Međimurski doli i bregi, posjetili su u utorak 8. svibnja 2018. primjere dobre prakse u kojima se susreću kulturna i prirodna baština, održivost, trajnost, ekološki i eko-socijalni turizam na Mariborskom području u Sloveniji.
Organizator studijskog putovanja bila je organizacija CAAP iz Maribora koja je jedan od partnera na projektu ECool-Tour (Interreg Slovenija-Hrvatska).