Dugogodišnji istraživač Steinerova rada g. Willi Karluige sa suprugom iz Salzburga, Austrija.