Turistička zajednica Grada Novog Marofa u suradnji s Udrugom privatnih šumovlasnika “Graber” u subotu 15. rujna 2018. organizirala je tradicionalne Dane vrganja u Paki. Uz bogati cjelodnevni program u sklopu manifestacije Amalka Vukelić stručna suradnica u Centru dr. Rudolfa Steinera održala je predavanje o biodinamičkoj poljoprivredi sa naglaskom na održavanje humusa što je izrazito važno u sklopu ovogodišnje teme koja je bila: “Preliminarno istraživanje nalazišta podzemnih gljiva s naglaskom na tartufe na području Varaždinske županije” – predavači dr.sc. Željko Zgrablić, mr.sc. Miljenko Županić, Mario Vlašić dipl.ing.šum.univ.spec.silv.