U Zagrebu je u četvrtak 20. rujna 2018. godine održan sastanak članova Mreže za ruralni razvoj. Članovi Mreže za ruralni razvoj imali su prilike upoznati se sa trenutnim statusom provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., trenutnim statusom Mreže za ruralni razvoj i prijedlogom regulative Europske komisije za novo programsko razdoblje 2021. – 2027.

Na sastanku su odabrani novi članovi Upravljačkog odbora Mreže za ruralni razvoj koji nisu predstavnici Ministarstva poljoprivrede. MRR broji više od 350 članova Iz cijele Hrvatske. Ravnateljica Centra dr. Rudolfa Steinera Dijana Posavec izabrana je kao zamjenski član u upravljački odbor mreže iz organizacijskog oblika stručni ustanova u poljoprivredi i ruralnom razvoju te njihovih ustrojstvenih jedinica.