Centar dr. Rudolfa Steinera u suradnji sa Udrugom odgajatelja Krijesnice organizirao je u subotu 29. rujna 2018. godine radionicu euritmije pod vodstvom Alena Guce, euritmista i waldorfskog pedagoga te predavača na Institutu za waldorfsku pedagogiju u Zagrebu. Te u istom terminu radionicu gestovnih i prstovnih igri koju je vodila Svjetlana Mlinarić, waldorfski odgajatelj, mentor i predavačica na Institutu za waldorfsku pedagogiju u Zagrebu.
petak 28. rujna u Centru se održala radionica euritmije za djecu i roditelje dječjeg vrtića Cipelica iz Čakovca koji su oduševljeni u Centar stigli vlakom.