Centar dr. Rudolfa Steinera i ove godine organizira radionicu izrade biodinamičkog pripravka 500, te pokaznu izradu svih ostalih pripravaka.

Na području Međimurske županije radionica će se održati u nedjelju 7. listopada 2018. godine od 9 sati na OPG Dragutina Senčara ul. Ivana Gorana Kovačića 61, 40311 Lopatinec.
Na području Varaždinske županije radionica će se održati u ponedjeljak 8. listopada 2018. godine od 9 sati na OPG Vukelić, ul. Pri Gori 7, Lužan Biškupečki, 42204 Gornji Kneginec.
Radi ograničenog broja sudionika molimo prethodnu najavu sudjelovanja na mail: [email protected] ili na broj tel.: 040 655 612 ili 099 448 4650.
Cijena radionice iznosi 120 kn u što je uključen i vegetarijanski obrok, a svim sudionicima radionice po iskapanju ovog pripravka u proljeće 2019. pokloniti će se 120 gr. pripravka 500.

O PRIPRAVKU 500
Temeljni pripravak koji snažno strukturira tlo – potiče rast korijenja i mikrobiološku aktivnost, što pozitivno utječe na stvaranje humusa u tlu. Snaga ovog pripravka ne može biti potpuno shvaćena kroz biološka i kemijska testiranja. Ovo nije gnojivo. To je dinamički aktivator. Koristi se samo 88 grama na jedan ha. Što je dovoljno jednom do dva puta godišnje, gdje uz zelenu gnojidbu i duboko prorahljivanje tla, transformiramo tlo iz zbijenog i mrtvog u dobro strukturirano, humusom obogaćeno i biodinamički aktivno tlo.
Upotreba: Upotrebljava se na proljeće, 4. i 5. mjesec i u jesen, 9. i 10. mjesec, kada padne dosta kiše i tlo je vlažno, a zrak topao. Koristi se poslije podne iza 17 sati.
Priprema: Prema temeljnim principa biodinamike pripravak 500 ukopa se u vrijeme oko Miholja – 29. rujna. Lijepo oblikovani, neoštećeni kravlji rogovi pune se dobro prerađenim gnojem krave. Rogovi se ispune tako da nema praznog prostora. Napunjeni rogovi ukopaju se u za to pripremljeno mjesto na humusnoj oranici ili livadi na otprilike 30 do 50 cm dubine. Rogovi ostaju u zemlji preko zime sve dok ne sazriju za upotrebu sredinom proljeća, otprilike oko Uskrsa.

OBAVIJEST! 
Svi zainteresirani koji trebaju već gotov Pripravak 500 za korištenje u svojim vrtovima, poljima, njivama mogu kontaktirati Centar dr. Rudolfa Steinera.