Petak, 5. 10. 2018., u sklopu provedbe međunarodnog projekta  pod nazivom „Održivi razvoj ekološkog turizma u Koprivničko-križevačkoj, Međimurskoj županiji i županiji Zala“, akronima „CultuREvive Tour“ u Toplicama Sveti Martin u restoranu Mira održala se Međimurska večera. Svoje prekrasne ručne radove izložile su članice Udruge žena Nedelišće.

Svoje rukotvorstvo, gostima hotela, demonstrirale su izradom tradicionalnog međimurskog „cekera“. Izrada cekera stoljetna je tradicija koju članice udruge žele sačuvati da ne bi na našim prostorima bila zaboravljena. Njihov cilj je poučiti i zainteresirati mlađe naraštaje da vide kako se nekad pleo ceker.