Centar dr. Rudolfa Steinera u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom te Županijskom komorom Varaždin poziva sve zainteresirane, 30. listopada 2018. od 13 do 17 sati, na predavanje i edukaciju o BIODINAMIČKOJ POLJOPRIVREDI.

MOLIMO VAS DA NAJAVITE SVOJ DOLAZAK.