Na poziv prijatelja Centra dr. Rudolfa Steinera ravnateljica Dijana Posavec posjetila je Goteborg u Švedskoj. Kroz susrete i druženja sa članovima društva koji dugi niz godina sudjeluju u podučavanju i radu koji je povezan sa učenjima dr. Steinera, ravnateljica je predstavila rad Centra te mogućnosti sa zajedničku suradnju.
Posjetila je i jednu od 30-tak waldorfskih škola u Švedskoj, Rudolf Steinerskolan koja se nalazi u Goteborgu.
U razgovorima sa ravnateljicom škole dogovorena je suradnja na razini razmjene odgajatelja i učitelja, te razmjena dobre prakse školskih vrtova Međimurske županije i Goteborga. Pozvani su učenici završnih razreda ove škole da posjete Centar i rodnu kuću dr. Steinera, te provedu neko vrijeme u Međimurju – zemlji u kojoj je rođen dr. Steiner. Uskoro se očekuje uzvratan posjet.