Centar dr. Rudolfa Steinera sudjelovao je djelomično i kao organizator u srijedu 21. studenog 2018., na studijskom putovanju u Koprivničko – križevačkoj i Međimurskoj županiji. Studijsko putovanje dio je provedbe projekta CultuREvive Tour financiranog od strane CBC Interreg HU – HR programa. Lokacije koje su se posjetile su info točke koje se nalaze na CultuREvive ruti. Osim Centra dr. Rudolfa Steinera na studijskom putovanju sudjelovali su i partneri iz Zalaegersega, Udruga narodne umjetnosti, te iz Koprivnice TZ grada Koprivnice. Hrvatski dio CultuREvive rute uključuju Renesansni bedemi, kovačnica Jože Evačića, Opg Grošek te „Sunčano selo u Jagnjedovcu kao zaključak Koprivničkog dijela. Međimurski dio uključuju posjete Centru dr. Rudolfa Steinera u Donjem Kraljevcu, Keramos – Valkaj u Železnoj Gori i na kraju Međimurski dvori u Lopatincu.
U Međimurskim dvorima bila je predstavljena konačna CultuREvive tura koja je dio turističkog paket aranžmana – informativna – turistička tura starih zanata odnosno svih info točaka na projektu. Turistička tura jedan je od finalnih proizvoda projekta i predstavlja komercijalni proizvod koji na tržištu osigurava dugoročnu održivost projekta. Isto tako predstavljen je gastro suvenir Steinerova bidra.