Međunarodni projekt kojeg Centar dr. Rudolfa Steinera zajedno provodi sa partnerima iz Zalaegerszega (Folkart Association of Zala – HU) i Turističke zajednice grada Koprivnice, je projekt koji se temelji na tome da se stvori inovativni turistički proizvod na temelju zajedničke kulturne i prirodne baštine.

Glavni cilj projekta je stvoriti ekološko zanatsku turističku rutu, poznata pod akronimom “CultuREvive Tour”. Ruta povezuje stare zanate projektnih područja koji proizvode svoje proizvode korištenjem prirodnih materijala. CultuREvive tura je finalni promocijski produkt projekta koji ujedno omogućuje samu održivost projekta.

CultuREvive turu možete pogledati na linku ispod:

Brošura CultuREvive ture