U organizaciji Udruge narodne umjetnosti županije Zala održana je u Zalaegerszegu Završna konferencija projekta CultuREvive Tour. Cilj ove konferencije bio je predstaviti finalnu verziju turističke ture starih zanata koja povezuje Zala županiju iz Mađarske te Koprivničko – križevačku i Međimursku županiju. Pozdravni govor konferencije održao je gradonačelnik Zalaegerszega Zoltán Balaicz, a rezultate projekta predstavila je predsjednica Udruge narodne umjetnosti, koja je ujedno vodeći partner na projektu, Éva Skrabut. Svoj rad i rezultate iznio je direktor Turističke zajednice grada Koprivnice, Renato Labazan, a ispred Centra dr. Rudolfa Steinera ravnateljica Dijana Posavec.

Događaj je dio promocije projekta CultuREvive Tour financiranog od CBC Interreg HU-HR programa, u ukupnoj vrijednosti od 323.250,32 eura. Projekt CultuREvive Tour 85% sufinanciran je od strane europskih fondova i to 274.762,77 eura. U ovih 20 mjeseci provedbe projekta mnogo se učinilo i organizirala su se razna događanja u svrhu promoviranja samog projekta. Ispred Udruge narodne umjetnosti organizirali su se događaji kao što su Dan obitelji na Duhove, Festival lončarstva i keramike te Kamp mladih na kojem se učilo kako se izrađuju i sviraju gajde. Turistička zajednica grada Koprivnice organizirali su vrlo poznati Renesansni festival na Koprivničkim bedemima te Podravske motive. Zajedno sa Termama Sveti Martin Centar dr. Rudolfa Steinera organizirala se jednom mjesečno, petkom, Međimurska večera na kojoj su gostovali razni međimurski, koprivnički i mađarski majstori starih zanata. Svaki od tih majstora želi svoj stari zanat prenijeti na mlađe generacije kako njihov zanat, običaj ili čak tradicija ne bi bili zaboravljeni. Centar dr. Rudolfa Steinera u sklopu najvećeg međimurskog događanja Porcijunkulovo, organizirao je Eko – etno festival te je bio održan i Marketing seminar u Međimurskim dvorima u Lopatincu. U sklopu Međimurskih dvori nalazi se agencija Etno Art Travel koja je za potrebe CultuREvive Tour projekta izradila turistički paket aranžman – informativno – turističke ture starih zanata odnosno svih info točaka na projektu. Stoga je u Međimurskim dvorima prezentirana tura sudionicima projekta, turističkim i marketing stručnjacima kao i svim zainteresiranim posjetiocima seminara. Turistička tura je jedan od finalnih proizvoda projekta i predstavlja komercijalni proizvod koji na tržištu dugoročno osigurava održivost projekta i nakon njegova završetka. Uz turističku turu starih zanata predstavljena je bila i Steinerova bidra, kao novi gastro proizvod projekta CultuREvive Tour.

Bit organizacije ovakvih događanja su promocija projekta CultuREvive Tour te ono najbitnije, da bi mađarski i hrvatski majstori starih zanata izmijenili svoja iskustva i znanja.