Hrvatska poljoprivredna komora organizirala je radionica pod nazivom Cap for you “Zajednička poljoprivredna politika za tebe”, koja se održala u Osijeku 11. i 12. veljače 2019. godine.
Hrvatska poljoprivredna komora provodi natječaj Europske komisije u sklopu „Potpora mjerama informiranja koje se odnose na zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP)“ za 2018. godinu.
Opći cilj ovog natječaja je izgradnja povjerenja u Europskoj uniji među svim građanima, s nagalskom na poljoprivredne proizvođače.
Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) politika je za sve građane EU-a i potrebno je jasno ukazati na prednosti koje im ona pruža. Ciljna je publika javnost, s posebnim naglaskom na mlade ljude u urbanim područjima, te poslovnim subjektima u ruralnim područjima.
Ova radionica fokusirala se na praktičnim primjerima pregovora na EU razini u grupama civilnog dijaloga EK na radionici o ZPPu.

Tomislav Panenić, predsjednik Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora održao je prezentaciju u kojoj je naglasio kako u RH ima malo znanja o Zajedničkoj poljoprivrednoj politici.
U raspravi koja se otvorila sudjelovali su Vladimir MargetaMladen Jakopović, Mato Brlošić i Tajana Radić.
Centar dr. Rudolfa Steinera sudjelovao je u raspravama zajedno s uvaženim gostima, te nakon dva dana intezivnog rada izneseni su zaključci koji će se predstaviti kao rezultat radionice i služiti će kao hrvatska podloga za izradu ZPP-a.