U Bruxellesu je 31. siječnja održan 6. sastanak Podgrupe Europske mreže za ruralni razvoj o LEADER-u i CLLD-u, na kojem je ispred hrvatskih LAG-ova sudjelovala potpredsjednica LAG-a Međimurski doli i bregi i ravnateljica Centra dr. Rudolf Steiner Dijana Posavec.
Sastanak je održan u prostorijama Centra Albert Borschette, a teme sastanka bile su napredak u implementaciji LEADER-a u Europskoj uniji, pravni okvir Zajedničke poljoprivredne politike nakon 2020., te rezultati samoprocjene LAG-ova na EU razini.