U subotu 2. veljače 2019. godine u Poreču smo započeli sa predavanjima o biodinamičkoj poljoprivredi za područje Istarske županije. Unatoč najavi o održavanju predavanja u Institutu za turizam i poljoprivredu u Poreču, zbog iznimno velikog odaziva ljudi, predavanje je preseljeno u predavaonicu Riječkog veleučilišta, poljoprivrednog odjela u Poreču.
Pred prepunom dvoranom skup je pozdravio Ivan Jakopčić, hrvatski zastupnik u europskom parlamentu i dr.sc. Ezio Pinzan, pročelnik za poljoprivredu Istarske županije. Održana su dva uvodna predavanja – život i rad dr. Rudolfa Steinera te Misija i vizija Centra dr. Rudolfa Steinera kojeg je održala mr.sc. Dijana Posavec i Uvodno predavanje o biodinamici održala je Amalka Vukelić, dipl.ing.agr.
Od preko 70 sudionika predavanja njih 13 se odlučilo na posjet BioFach-u čime se samo produbila suradnja Centra dr. Rudolfa Steinera s Istarskom županijom.
Ovo je jedan divan primjer kako suradnja s istim ciljem stvara dobar poslovni odnos i osnažuje naš rad kao Centra s pozitivnim rezultatima na terenu.
Nastavak edukacije za Istarsku županiju slijedi u ožujku.