Centar dr. Rudolfa Steinera poziva vas u subotu 9. ožujka na praktičnu radionicu izrade biodinamičkih pripravaka na OPG-u Vukelić u Lužanu Biškupečkom (Pri Gori 7).

Ovom prilikom izrađujemo nekoliko pripravaka:
Pripravak kravljeg gnoja po Mariji Thun
Pripravak pod tim imenom razvila je Marija Thun te je namijenjen za poticanje i ubrzavanje pretvorbe i života u tlu.
U početku je bio namijenjen za područja, u kojima zbog pomanjkanja gnoja, nije bilo mogućnosti za pozitivno djelovanje kompostnih pripravaka na obrađenim površinama.
Pripravak iz kravljeg gnoja po Mariji Thun poboljšava strukturu tla i povećava prinose, jača i nadopunjuje djelovanje kompostnih pripravaka i pripravaka za prskanje, koje naravno ne može zamijeniti.

Vapneno-sumporna juha
Jedno od najpoznatijih insekticida i fungicida protiv plamenjače, pepelnice i napada brojnih štetnika.
Danas se koristi u biodinamičkoj poljoprivredi kao preventivno i zaštitno sredstvo protiv brojnih nametnika i gljivičnih oboljenja voćaka, vinove loze, ruža, ali i svih biljnih kultura koje su sklone napadu štetnika i gljivičnih bolesti poput rajčice, paprike, krumpira i dr.
Također, primjena sumpora dozvoljena je u ekološkoj proizvodnji, a mnogi stručnjaci navode da je sumpor sigurniji i da ima bolji učinak u zaštiti od bakra koji je teški metal i taloži se u tlu.
Vapneno – sumporna juha dobiva se kuhanjem gašenog ili hidratiziranog vapna i sumpora, a nastali produkt je vapneni sumpor ili kalcijev polisulfid.

Priprema paste za stabla
Pasta za stabla potiče unutarnji život i osigurava ono što je stablu potrebno da održi uravnoteženu plodnost. Iscjeljuje pukotine u kori koje za prezimljavanje koriste štetnici kao što su gusjenice jabukova savijača.
Pasta za stabla je zapravo lijek za zemljani dio stabla i stoga se primjenjuje tijekom poslijepodneva za vrijeme opadajućeg mjeseca kada Zemlja udiše.

Orezivanje voćaka
Pokazat će se jedan od načina orezivanja voćaka u proljetnoj rezidbi prije početka nalijevanja pupovai kretanja životih sokova biljaka.

Dinamiziranje pripravka 500
Priprema za prskanje pripravka 500, gnoja iz roga. Dinamiziranje i priprema za primjenu aktivatora mikrobiološke aktivnosti koji snažno utječe na razvoj mikro i makro flore i faune u tlu koji potiču razgradnju organske mase i stvaranje humusa u tlu.

 

 

 

 

 

U slučaju nepovoljnog vremena radionica se odgađa!
Obavijest o novom datumu održavanja radionice pravovremeno će biti objavljen na internet stranici, facebook stranici i putem newsletter-a Centra dr. Rudolfa Steinera.

Molimo sve zainteresirane najavite svoj dolazak na 040/655-612 ili na e-mail: [email protected]

Cijena: 120 kuna.
Vrijeme trajanja od 10 do 14 sati.
Preporučamo uzeti staklenku s poklopcem za pripravak!