19.03.2019. – Poziv na javno predavanje u gradu Samoboru o biodinamičkoj poljoprivredi, pripravcima, stvaranju i održavanju ukupne količine humusa u tlu te svim ostalim aspektima kojima se bavi biodinamička poljoprivreda.

Predavanje će se održati u prostorima POP-Up kina Samobor, na adresi 

Predavač: Amalka Vukelić, dipl.ing.agr.