U srijedu 27. veljače 2019., na sam dan rođenja dr. Rudolfa Steinera, u posjet Centru dr. Rudolfa Steinera stigla je grupa profesora predvođena prof. dr. sc. Zoranom Grgićem, dekanom Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pozdravne riječi dobrodošlice te kratko predstavljanje Centra dr. Rudolfa Steinera gostima je uputila ravnateljica mr. sc. Dijana Posavec, nakon čega je održana redovna sjednica Matičnoga odbora za polja poljoprivrede, šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma.
Upoznali su se sa radom i planovima razvoja Centra pri tom su dali podršku daljnjem radu Centra te nas pozvali na suradnju sa svojim institucijama.


Susreli su se i sa direktorom tvrtke TEHNIX Đurom Horvat koji im je predstavio svoju kompaniju kao vodeće poduzeće u ovom dijelu Europe za projektiranje, proizvodnju, servisiranje strojeva i opreme koji su u funkciji zaštite okoliša.