U subotu 9. ožujka 2019. Centar dr. Rudolfa Steinera održao je  praktičnu radionicu izrade biodinamičkih pripravaka na OPG-u Vukelić u Lužanu Biškupečkom.

Tom prilikom izradili smo nekoliko pripravaka:
Pripravak kravljeg gnoja po Mariji Thun koji je namijenjen za poticanje i ubrzavanje pretvorbe i života u tlu, poboljšava strukturu tla i povećava prinose, jača i nadopunjuje djelovanje kompostnih pripravaka i pripravaka za prskanje, koje naravno ne može zamijeniti.

Vapneno-sumpornu juhu
Jedno od najpoznatijih insekticida i fungicida protiv plamenjače, pepelnice i napada brojnih štetnika.
Danas se koristi u biodinamičkoj poljoprivredi kao preventivno i zaštitno sredstvo protiv brojnih nametnika i gljivičnih oboljenja voćaka, vinove loze, ruža, ali i svih biljnih kultura koje su sklone napadu štetnika i gljivičnih bolesti poput rajčice, paprike, krumpira i dr.
Također, primjena sumpora dozvoljena je u ekološkoj proizvodnji, a mnogi stručnjaci navode da je sumpor sigurniji i da ima bolji učinak u zaštiti od bakra koji je teški metal i taloži se u tlu.
Vapneno – sumporna juha dobiva se kuhanjem gašenog ili hidratiziranog vapna i sumpora, a nastali produkt je vapneni sumpor ili kalcijev polisulfid.

Priprema paste za stabla
Pasta za stabla potiče unutarnji život i osigurava ono što je stablu potrebno da održi uravnoteženu plodnost. Iscjeljuje pukotine u kori koje za prezimljavanje koriste štetnici kao što su gusjenice jabukova savijača.
Pasta za stabla je zapravo lijek za zemljani dio stabla i stoga se primjenjuje tijekom poslijepodneva za vrijeme opadajućeg mjeseca kada Zemlja udiše.

Dinamizirali smo pripravak 500
Priprema za prskanje pripravka 500, gnoja iz roga. Dinamiziranje i priprema za primjenu aktivatora mikrobiološke aktivnosti koji snažno utječe na razvoj mikro i makro flore i faune u tlu koji potiču razgradnju organske mase i stvaranje humusa u tlu.