U utorak 19. ožujak u 19 sati održano je predavanje svim zainteresiranim na Pučkom otvorenom učilištu u Samoboru. O dr. Rudolfa Steineru, biodinamičkoj poljoprivredi te samom radu Centra dr. Rudolfa Steinera govorila je Amalka Vukelić, dipl. agr. stručna suradnica u Centru.