Dragi posjetitelji stranice Dr. Rudolfa Steinera i Vi koji nas pratite redovito!

Mogli ste primijetiti da se sve više čuje za čuvenog genijalca svojeg doba dr. Rudolfa Steinera.

Kako li je samo došao na sav glas  u našem prekrasnom donjem Međimurju?

Jednostavno se može reći da je PREPOZNAT!

Prepoznat od strane društva, ljudi, čovjeka! Prepoznat u svom rodnom mjestu, kojim se jako ponosio! O čemu je i pisao!

On je više od turističke atrakcije ( u Centar dr. Rudolfa Steinera dolaze turisti iz cijelog svijeta ). On je današnji stari genij iz  prošlosti!

Na  predavanju u Helsinkiju, 11. travnja 1912. godine, rekao je Rusima da je on došao iz germanskog područja, Austrije- gdje nije rođen! Rođen je u slavenskoj regiji  u jednom potpuno drugačijem okruženju i običajima svojih predaka.  Ponosio se time jer je znao da je s razlogom rođen tu gdje je bio i rođen, u  Međimurju, točnije Donjem Kraljevcu. Više o njemu, njegovim tečajevima, govorima  možete pročitati u njegovim knjigama kojih ima preko 365.

Također možete posjetiti naš Centar i rodnu kuću dr. Steinera!

 

URBANOVO 2019.  – 20. Obljetnica

Manifestacija koja okuplja ljude iz Hrvatske ali i cijelog svijeta u gornjem Međimurju.
Centar dr. Rudolfa Steinera  skreće pažnju na biodinamičku poljoprivredu i očuvanje tla, stoga ne čudi da se međimurski ali i vinari iz ostalih regija okreću tom načinu poljoprivrede.

Pozvani ste da posjetite Manifestaciju Urbanovo 2019. godine i čujete više o biodinamičkoj poljoprivredi kroz edukacije i izlaganja!

 

Hvala Jutarnji list!

https://www.jutarnji.hr/dobrahrana/price/lijepe-vijesti-iz-medimurja-lokalni-vinari-okrecu-se-biodiniamici-i-ucenju-genijalnog-rudolfa-steinera/8682812/

Hvala Hedonist-Magazin ! -http://www.hedonist-magazin.com/2019/04/09/urbanovo-ususret-dvadesetoj-manifestaciji/

Hvala Turizmoteka !

https://www.turizmoteka.hr/jos-iz-turizma/najave-i-dogadjanja/urbanovo-2019/

Hvala Restaurant  & Hotel !

https://www.restaurant-hotel.com.hr/2459/Ususret-dvadesetoj-manifestaciji-Urbanovo?cctest&

Hvala Međimurske novine !

Hvala Inbar !

https://www.inbar.hr/newsarticle/newsarticle/Ususret-dvadesetoj-manifestaciji-Urbanovo-

Hvala Wish!

https://www.wish.hr/urbanovo-dogadaj-kojem-se-veselimo/

Hvala Punkufer !

https://punkufer.dnevnik.hr/clanak/genijalac-zbog-kojeg-ljubitelji-prirodne-hrane-iz-cijelog-svijeta-dolaze-u-medjimursko-selo—555629.html

 

 

eng.

Dear Visitors, Dr. Rudolf Steiner and you who follow us regularly!
You could have noticed that you heard more and more about the famous genius of Dr. Rudolf Steiner.
How did he just come to all the voice in our beautiful lower Medjimurje?

It can be simply said by  REPRESENTATION!

Recognized by society, people, man! Recognized in his hometown, which he  was very proud of! What he wrote and say!
It is more than a tourist attraction (In Dr Rudolf Steiner’s Center comes tourists from all over the world). He is today’s old genius of the past!

You can also visit  our Center and the Birth House of Dr. Steiner!

At a lecture in Helsinki on April 11, 1912, he told the Russians that he had come from the German area of ​​Austria, where he was not born! He was born in the Slavic region in a totally different environment and the habits of his forbear. He was proud of this because he knew that he was born reasonably where he was born, in Međimurje, more precisely Donji Kraljevec.
More about him, his courses, words can be read in his books, which has over 365.

URBANOVO 2019 – 20th Anniversary

A manifestation gathering people from Croatia and the whole world in the upper Medjimurje.
Dr. Rudolf Steiner’s Center draws attention to biodynamic agriculture and soil conservation, so it is no surprise that winemakers from Međimurje  and other regions are turning this way of agriculture.
You are invited to visit the Urbanovo Manifesto 2019 and hear more about biodynamic agriculture through education and exhibitions!

Here’s the site https://www.urbanovo.hr/web/novosti/medunarodno-ocjenjivanje-vina-strigova-2018/.