Zagreb, 29. svibnja 2019. – Centar dr. Rudolfa Steinera, u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, organizirao je Uvodnu edukaciju o biodinamičkoj poljoprivrednoj proizvodnji s ciljem podizanja interesa javnosti, ali i svijesti o problemu opadanja kvalitete tla. Sklad s prirodom i prirodan uzgoj biljaka bez upotrebe štetnih sredstava dio su biodinamičkog gospodarstva koji je u skladu s prirodnim ritmovima i kao takav potiče zanimanje sve većeg broja ljudi. Održana predavanja prvi su i važan korak ka biodinamičkoj proizvodnji jer zainteresiranim proizvođačima pružaju korisne informacije te im pomažu donijeti odluku za prelazak na ovakav tip proizvodnje i početak suradnje s ostalim proizvođačima.

U prvom predavanju mr. sc. Dijana Posavec, dipl. ing. predstavila je detalje o liku i djelu dr. Rudolfa Steinera, poznatom austrijskom filozofu, znanstveniku i piscu koji je početkom 20. stoljeća razvio biodinamičku poljoprivredu, a rođen je u Međimurju, u Donjem Kraljevcu. Govoreći o uzgoju biljaka koji slijedi ustaljene prirodne tokove te o nastanku i trendovima biodinamičke poljoprivrede, mr. sc. Posavec je istaknula je kako je biodinamička poljoprivreda sustav organske poljoprivrede koji prepoznaje biološke i kemijske vrijednosti tla i odnosi se prema farmi kao živom sistemu koji stvara zdravo i živo tlo.

Biodinamička poljoprivreda je prva certificirana proizvodnja iz koje je nastala ekološka poljoprivreda, a stopa rasta biodinamičkih farmi od 2000. godine iznosi 100 posto. Osim što su ponudila korisne informacije i rješenja proizvođačima, današnja su predavanja govorila o očuvanju prirode i zdravlja ljudi kroz načine na koje se postupa prema tlu, biljkama te čovjeku koji sudjeluje u procesu proizvodnje. Drugo predavanje u sklopu besplatne edukacije bilo je o osnovnim postulatima biodinamičke poljoprivrede, principima, metodama i tehnikama uzgoja koje je predstavila Amalka Vukelić, dipl. ing. agr., vlasnica biodinamičkog poljoprivrednog gospodarstva, također djelatnica Centra dr. Rudolf Steiner.

Centar dr. Rudolf Steiner iz Međimurja osnovan je s ciljem organizacije predavanja, seminara i radionica iz područja djelovanja dr. Rudolfa Steinera, a već dvije godine održava predavanja o biodinamičkoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Vodeći se društveno odgovornim poslovanjem, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ poduzima sve u svrhu poboljšanja kvalitete života u zajednici u kojoj djeluje, posvećujući pozornost edukaciji svojih radnika, tehnološkom razvoju te posebno zaštiti okoliša.