U okviru projekta „Med dvemi vodami“ Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode izrađuje Akcijski plan upravljanja posjetiteljima u zaštićenim prirodnim područjima Međimurske županije (u nastavku APUP).
APUP je dio plana upravljanja zaštićenim prirodnim područjima te ovisno o potrebama upravljanja pojedinim područjem predstavlja zasebni akcijski plan kao dodatak planu upravljanja. U okviru izrade APUP-a planirano je uključivanje zainteresiranih dionika u proces donošenja odluka, a cilj ove prve radionice je bio okupiti sve zainteresirane i kroz raspravu prikupiti informacije o postojećim sadržajima i inicijativama vezanim uz turističku ponudu te razraditi prijedloge za razvoj prezentacije i omogućavanje doživljaja zaštićenih prirodnih područja posjetiteljima.
Centar dr. Rudolfa Steinera kao ustanova kojom prolazi velik broj posjetitelja prepoznat je kao dionika koji može doprinijeti izradi APUP-a.