U utorak 2. srpnja 2019. godina održan je stručni skup županijskog vijeća za nastavnike strukovnih predmeta poljoprivredne struka. Skup je održan u srednjoj strukovnoj školi Antun Horvat u Đakovu. Na poziv vijeća skupu je nazočila i ravnateljica Centra dr. Rudolfa Steinera Dijana Posavec koja je održala predavanja o biodinamičkoj poljoprivredi te upoznala prisutne nastavnike sa radom Centra. Pri tom napomenuvši važnost edukacije mladih o održivom razvoju i poljoprivrednoj proizvodnji koja je je prijateljska prema okolišu te koja pri tom ne uništava tlo i vode, dodavši pri tom kako je cilj osvijestiti što više ljudi o kvaliteti namirnica i hrane koju jedemo, obrazovati ih o važnosti kvalitetne ishrane i ponuditi podršku u proizvodnji takve hrane. Želimo potrošačima ponuditi izbor hrane proizvedene na drugačiji način, sa značajno većim energetskim potencijalom, što onda rezultira kvalitetnijim namirnicama i proizvodima.
Danas se hrana koju jedemo proizvodi na jedan gotovo nehuman način. U tzv. konvencionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji koristi se preko tisuću kemijskih sredstava (raznih pesticida, fungicida, herbicida, hormona, mineralnih gnojiva…).
Sve više hrane danas se proizvodi i na tzv. hidroponski način, gdje biljka ni ne dotiče tlo.
Konvencionalni uzgoj hrane uzrokuje eroziju te opće zagađenje tla i podzemnih voda, gubitak plodnog tla, smanjuje biološku aktivnosti u tlu, te biološku raznolikost. Konvencionalni uzgoj podržava i GMO.
Tu još treba dodati i stalni masovni pad populacije kukaca u Europi, povezan s trenutnom razinom upotrebe pesticida, a koji će imati negativan utjecaj na buduću poljoprivrednu proizvodnju.

S druge strane postoji biodinamička poljoprivreda, u čijoj proizvodnji se koriste biodinamički pripravci, poštuje se plodored i tlo. Tlo je osnova za rad. Stoga se ono njeguje, ne uništava se i ne truje, već se čuva za buduće generacije. Svi Steinerovi biodinamički pripravci spravljeni su od prirodnih materijala i biljaka. Biodinamička poljoprivreda je holistička, a cilj joj uzgoj visokokvalitetne hrane uz održavanje balansa u prirodi.
U biodinamičkoj poljoprivredi temeljni pripravak je Pripravak 500 ili tzv. “gnoj iz roga”. Pripravak 500 snažno strukturira tlo i promiče rast korijenja, te pojačava mikrobiološku aktivnost koja stvara humus. To je, zapravo, aktivator koji potiče na razgradnju i djeluje tako da dubinski rahli zemlju. Ukratko, pretvara neaktivno i zbijeno tlo u dobro strukturirano i humusom obogaćeno, aktivno tlo na kojemu se mogu saditi poljoprivredne kulture.
Pozvala je nastavnike da zajedno sa učenicima posjete Centar dr. Rudolfa Steinera kako bi upoznali neke od primjera dobrih praksi na sjeveru Hrvatske.