Centar dr. Rudolfa Steinera,  u suradnji s Turističkom zajednicom Međimurske županije 15.srpnja 2019. godine sklopili su Sporazum o pristupanju CYCLISTS WELCOME MREŽI. 

S ciljem povećanja broja cikloturista u Međimurju jedna od glavnih turističkih atrakcija donjeg Međimurja, zgrada Centra  i rodna kuća dr.Rudolfa Steinera, pridružuju se CYCLISTS WELCOME MREŽI. 

Ovaj projekt Cycle in a network 2.0 je osmišljen radi povećanja kvalitete cikloturizma u destinaciji  sufinanciranog iz OP Interreg HUHR.

Cikloturistima se omogućava, uz standardne turističke sadržaje i ponudu, korištenje specifičnih biciklističkih usluga i  alata kao što su popravak bicikla, korištenje pumpa za zračnice i zamjene guma i zračnica.
Time smještamo  Međimursku županiju u cikloturističku destinaciju visoke kvalitete usluge, temeljem  dobre prakse razvijenih europskih biciklističkih destinacija.