U utorak 16. srpnja i srijedu 17. srpnja 2019. godine u adrenalinskom centru Accredo u Zasadbregu održane su edukacije iz područja turizma koje je organizirao LAG Međimurski doli i bregi kao jednu od aktivnosti prekograničnog projekta ECool – Tour, SLO-HR81, INTERREG V-A SI-HR.
U programu ove radionice namijenjene lokalnim i regionalnim dionicima turizma, obrađivala se tematika vezana uz: održivi razvoj u turizmu, osmišljavanje novih turističkih proizvoda i usluga u ruralnom turizmu, menadžment malih i srednjih turističkih subjekata te marketing u turizmu.
Interaktivne radionice vodili su, renomirani predavači i znalci iz tog područja, Branimir Blajić, generalni menadžer Visoke škole Aspira, i Rudi Grula voditelj ureda Turističke zajednice Međimurske županije.
Edukacije su obuhvatile ekološki, obrazovni i kulturni turizam, detektiralo se postojeće stanje u Međimurju i Hrvatskoj, iznijeli podaci o novim trendovima i potrebama korisnika usluga, stavljen je naglasak na održivi turizam i bogatstvo raznolikosti kulturne i prirodne ponude.
Polaznici radionica aktivno su sudjelovali u praktičnim radionicama na kojima su iznijeta pojedinačna viđenja i potrebe te brojne ideje i konkretne kreacije turističkih proizvoda i usluga.
Iskazana je potreba za češćom razmjenom znanja, iskustva i ideja, različitih dionika, a sve u svrhu poboljšanja i napredovanja pružatelja usluga, stvaranja novih usluga i veće kvalitete u ponudi turističkih proizvoda u Međimurju.
Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi jedan je od partnera u projektu E-Cool Tour, u kojem sudjeluju Društvo za socijalnu vključenost MOZAIK iz Murske Sobote, koji je vodeći partner u projektu, te CAAP – Center za alternativne in avtonomne produkcije iz Maribora, sa slovenske strane, te ACT grupa iz Čakovca.

IZVOR: LAG Međimurski doli i bregi