Dana 10. prosinca 2019. godine, na  Agronomskom fakultetu, pod motom ”Inspiriramo poljoprivredu” održana je druga konferencija Digitalna poljoprivreda. Okupila je poljoprivrednike, digitalne stručnjake, članove Odbora za praćenje programa ruralnog razvoja, korisnike Mjere 4 Programa ruralnog razvoja te brojne studente s našeg Fakulteta te Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek i Sveučilišta u Zadru.

Konferencija je usmjerena ka informiranju poljoprivredne zajednice o tehnološkim potencijalima i inovacijama koje kao krajnji cilj imaju veću učinkovitost i konkurentnost, smanjene rizike i povećane prinose ka poljoprivredi koja, kao i ostale ekonomske grane, doživljava promjene.