U utorak 28. siječnja 2020. godine Centar dr. Rudolfa Steinera posjetio je izv. prof. dr. sc. Mario Tomiša prorektor Sveučilišnog centra Koprivnica. Svojim dolaskom potaknuo je pitanje buduće suradnje između Centra dr. Rudolfa Steinera i Sveučilišta Sjever.
Misija Sveučilišta Sjever je izobrazba kompetentnog stručnog kadra za potrebe realnog gospodarstva i zdravstvenog sustava u regiji sjeverozapadne Hrvatske kroz kvalitetno izvođenje stručnih i diplomskih studija prema zahtjevima Bolonjske deklaracije. U provedbi ovog cilja Sveučilište Sjever se ustrojava kao dinamična organizacija koja stalno prati, primjenjuje i ugrađuje znanstvene i stručne spoznaje u osuvremenjivanje postojećih i razvoj novih studijskih programa, promovira koncept cjeloživotnog obrazovanja te produbljuje i održava veze s gospodarstvom i suradnju sa srodnim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu.
Vizija Sveučilišta Sjever je biti vodeća obrazovna, znanstvena, stručna i društveno odgovorna visokoškolska ustanova za obrazovanje kadrova iz područja tehničkih, ekonomskih, biomedicinskih i zdravstvenih, biotehničkih i interdisciplinarnih znanosti te umjetničkog područja u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Upravo zbog svoje misije i vizije
Sveučilište Sjever pokazalo je svoje zanimanje za područje koje razvija Centar dr. Rudolfa Steinera  koje se uklapa u dio Green Deal strategije koju je istakla nova Europska Komisija, a odnosi se na bio poljoprivrednu proizvodnju.