Članak iz Međimurskih novina

“Netom održan Festival bajki održan u Čakovcu i Donjem Kraljevcu u povodu stote obljetnice walrdorfske pedagogije i 159. obljetnice rođenja Rudolfa Steinera opravdao je očekivanja or- ganizatora u punoj mjeri. Fe- stivala bajki organizirali su članovi novoosnovane Sek- cije za walrdorfsku pedago- giju Centra Rudolfa Steinera  i ravnateljica centra Dijana Posavec, te walrdorfska od- gajateljica Milana Hozmec.