Iako su na snazi bile mjere vezane za sprječavanje širenja COVID-19 virusa, pod svim okolostima koje su nam nametnule zaštitne obveze stožera civilne zaštite, Centar dr. Rudolfa Steinera čitavo je vrijeme pandemije radio ali blago smanjenim kapacitetom. Naš je rad bio pomno osmišljen kako bi se minimalizirale mogućnost širenja bolesti, ali priroda ne čeka, pa tako naše aktivnosi vezane uz biodinamičke pripravke su morale odraditi.
Tako smo u razmaku od 28.4 – 8.5. održale 4 radionice iskapanja biodinamičkih pripravaka, posebice pripravka 500, kao i zakapanje pripravka 501.
Na lokacijama u Međimurskoj županiji održane su tri radionice i u varaždinskoj županiji jedna. Iskopano je oko 400 rogova s pripravkom 500.
Nažalost nismo bili u mogućnosti oranizirati edukacije s gostujućim predavačem kako smo to do sada radili i praktično educirati polaznike o načinu primjene i blagodatima biodinamičkih pripravaka ali smo odžali kontinuitet i ritam koji nameće bavljenje biodinamičkom poljoprivredom.
Pripremamao se, stoga, za neke nove edukacije kada nam okolnosti dozvole okupljanje većeg broja ljudi. Na vrijeme ćemo otposlati obavijesti o održavanju radionica kako bi se mogli na vrijeme prijaviti.