Na poziv profesora Kisića, s katedre za Opću proizvodnju bilja Agronomskog fakulteta, u srijedu 28.10. održale smo predavanje studentima kolegija ekološka poljoprivreda.
Naša dugogodišnja suradnja se nastavlja i zahvaljujemo profesoru na ukazanom povjerenju i potpori našem radu.