Centar dr. Rudolfa Steinera u srijedu 27. siječnja 2021. godine posjetili su predstavnici Graditeljske škole Čakovec, v.d. ravnatelj Damir Srnec, mag.inf., te nastavnici stručnih predmeta mr. art. Vesna Osojnički, ak. kip. i Milan Čatlaić, dipl.ing. drvne industrije. U Graditeljskoj školi Čakovec obrazuju se kreativna, strukovna zanimanja od medijskog tehničara, stolara, te smjera likovnih umjetnosti i dizajna. Upravo sa tim učenicima želimo ostvariti suradnju kroz jedno drugačije kreativno stvaralaštvo, te ih upoznati sa radovima i idejama dr. Rudolfa Steinera koji je i u vizualnim i izvedbenim umjetničkim pravcima ostavio trag i dao svoj veliki doprinos. Prilikom posjeta poklonili su nam svoj umjetnički rad ogledalo sa predivnim keramičkim elementima koje će krasiti prostor Centra.